mysite

 

MySite

מערכת ידידותית  המאפשרת לך להקים אתר תדמית במהירות ולהתאימו לצרכי העסק. אין כל צורך בידע טכני מוקדם. הוספת דפים מאמרים תמונות ללא הגבלה. ממשק ניהול תוכן ידידותי המבוסס על קוד פתוח ומאפשר הוספת רכיבים נוספים בקלות. ערכות עיצוב גמישות המאפשרות שינוי פני האתר בקלות והתאמתו לאופי של העסק. אפשרות להעלאת תמונות, קישור סרטי וידאו ומולטימדיה. טופס צור קשר מנגנון חיפוש משולבים אף הם במסגרת האתר.
האתר יקושר לדומיין ייחודי לפי בחירת הלקוח.

MySite.netandit.co.il